Čebelarstvo Kozmus

Čebelarimo s približno 100 čebeljimi družinami na Pilštanju

Na območju je razširjena ekstenzivna živinoreja in sadjarstvo, na prisojnih legah pa so vidni vinogradi, ki so del šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša. Čebelarimo v dveh čebelnjakih in v dveh prevoznih enotah. Od tega je eden doma, v neposredni bližine hiše. Čebelje družine v njem in ob njem so namenjene razmnoževanju družin, vzreji matic, pridobivanju cvetnega prahu in čebelarskemu turizmu. Na tej lokaciji točimo cvetlični in gozdni med. Prvo točenje imamo glede na vremenske razmere v prvih dneh junija, drugo pa po kostanjevi paši v mesecu juliju. V drugem čebelnjaku imamo nameščene v glavnem rezervne družine, ki so namenjene podpori gospodarskih družin in za prodajo.

Naša ponudba

Favourites
Your favourites are empty
0 Cart
0 Add all flipped products to cart Flipped